Usługi

Finansowanie

 

program regionalny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt inwestycyjny pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. poprzez zakup nowoczesnego skanera laserowego 3D wraz z oprogramowaniem oraz jednostką sterującą.” o wartości 615 000,00zł brutto prowadzony przez firmę Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. uzyskał dofinansowanie w wysokości 200 000,00zł.

W związku z wdrożeniem skanera firma rozszerzyła swój profil o nowe usługi:

  • tworzenie modeli 3D skanowanych obiektów
  • skanowanie instalacji obiektów przemysłowych
  • skanowanie obiektów architektonicznych i obiektów zabytkowych
  • profilowe skanowanie trakcji kolejowych
  • skanowanie wyrobisk górniczych
  • skanowanie
  • modelowanie hałd i nasypów

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

 

innowacyjna gospodarka program regionalny