Serwis

Finansowanie

innowacyjna gospodarka

 
W roku 2014 firma Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J zrealizowała projekt „Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obsługi klientów i partnerów biznesowych firmy Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach POIG działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. W ramach projektu wdrożony został system informatyczny pod autorską nazwą GEOSERWIS umożliwiający pełną automatyzację procesów biznesowych związanych z świadczeniem usług serwisowych oraz sprzedażą instrumentów geodezyjnych.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość.

innowacyjna gospodarka program regionalny