O firmie

Polityka Jakości

Naszymi priorytetami są:

  • Świadczenie usług serwisowych w oparciu o standardy wyznaczone przez Leica Geosystems AG,
  • Ciągłe rozszerzanie gamy usług świadczonych przez naszą organizację,
  • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów.

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • Rozbudowę stanowisk serwisowych dla pełnego zakresu usług serwisowych,
  • Rozszerzenie zakresu terytorialnego świadczonych usług,
  • Ciągłe doskonalenie naszych pracowników poprzez ustawiczne szkolenia,
  • Utrzymanie odpowiedniego dla potrzeb magazynu części zamiennych,
  • Doskonalenie metod obsługi klientów.

 
W celu sprostania wymaganiom stawianym przez naszych klientów oraz w związku z rosnącą konkurencją wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy skuteczność Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
Zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz wszystkich pracowników gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług serwisowych i rzetelną obsługę klienta.

innowacyjna gospodarka program regionalny