O firmie

Informacje ogólne

Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. –  Autoryzowany przedstawiciel ComNav Technology Ltd., firmy będącej największym producentem rozwiązań pomiarowych GNSS rynku azjatyckiego. W naszej ofercie pełna gama odbiorników SinoGNNS firmy ComNav.

Właściciel prywatnej sieci stacji referencyjnych NadowskiNET oferującej korekty GPS/GLO/BDS/GAL dla południowych województw kraju (OP, SL, MŁP, PKR i ŚW). Zapewniamy kompleksowy serwis sprzedawanych instrumentów oraz wsparcie techniczne klienta w zakresie obsługi sprzętu i problemów terenowych w sieci NadowskiNET.

W roku 2014 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oficjalnie uruchomiliśmy prywatną sieć stacji referencyjnych GNSS – NadowskiNET, którą obecnie stanowi 48 stacji zlokalizowanych na terenie województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wszystkie nasze stacje są przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego jako punkty wielofunkcyjnej osnowy szczegółowej.

W naszej ofercie znajdują się następujące rozwiązania:

 • Tradycyjny sprzęt optyczny – niwelatory budowlane i geodezyjne oraz teodolity różnych producentów
 • Sprzęt opto-elektroniczny – tachimetry elektroniczne oraz niwelatory kodowe
 • Geodezyjne odbiorniki GNSS
 • Laserowe – niwelatory laserowe rotacyjne dla budownictwa, ręczne dalmierze laserowe do rozwiązań budowlanych i architektonicznych
 • Bezzałogowe systemy lotnicze
 • Oprogramowanie – odpowiednie dla wybranego sprzętu oraz zastosowań
 • Akcesoria pomiarowe dla geodezji i budownictwa różnych producentów

Podstawowe usługi świadczone przez naszą firmę:

 • Analiza i doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego rodzaju urządzeń oraz kompletne szkolenie w zakresie ich obsługi
 • Wsparcie technicznie w zakresie obsługi instrumentów geodezyjnych
 • Kompleksowy serwis sprzętu geodezyjnego i budowlanego
 • Certyfikacja urządzeń pomiarowych zgodnie z normą PN ISO-17123 oraz wydawanie świadectw jakości
 • Wypożyczalnia sprzętu geodezyjnego i skanera laserowego 3D
 • Pracownia skaningu laserowego – kompleksowe wykonanie usługi wraz z opracowaniem

innowacyjna gospodarka program regionalny