Nadowski Net

Finansowanie

innowacyjna gospodarka
W roku 2014 firma Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J zrealizowała projekt „Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B zarządzającego procesami biznesowymi dotyczącymi obsługi sieci stacji referencyjnych Nadowski”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach POIG działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

W ramach projektu wdrożony został system informatyczny Leica GNSS Spider zapewniający pełną obsługę sieci stacji referencyjnych Nadowski wraz z infrastrukturą techniczną gwarantującą zachowanie ciągłości świadczonych w ramach sieci usług. Realizacja projektu umożliwiła pełne zautomatyzowanie relacji biznesowych z klientami o zasięgu międzynarodowym. Wdrożony system umożliwia permanentną kontrolę dokładności wyznaczeń, automatyczną reakcję na zaistniałe wewnątrz sieci problemy, udostępnienie klientom pakietów danych w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Dzięki systemowi Leica GNSS Spider możliwa stała się realizacja procesów biznesowych wewnątrz sieci Nadowski NET na zasadach elektronicznej wymiany danych.

Realizacja projektu usprawniła obsługę sieci stacji referencyjnych i umożliwiła wprowadzenie do oferty firmy nowych innowacyjnych usług.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

 

 

 

innowacyjna gospodarka program regionalny