Kontakt

Dział serwisu

T: 32 227 11 56
K: +48 535 124 393
@: serwis@nadowski.pl

Kierownik serwisu
inż. Mateusz Zborowski
K: +48 605 863 520
T: 32 66 18 145
@: mzborowski@nadowski.pl

Inżynier serwisu
Tomasz Cieciura
T: 32 66 18 144
@: tcieciura@nadowski.pl

Inżynier serwisu
Piotr Pawlusiak 
@: ppawlusiak@nadowski.pl

Inżynier serwisu
Marcin Kostka
T: 32 66 18 147
@: mkostka@nadowski.pl

Inżynier serwisu
Teresa Stukator
@: tstukator@nadowski.pl

innowacyjna gospodarka program regionalny