Wojciech Dudzik - prezes Zarządu Nadotech Sp. z o.o.